Szukasz najbliższego miejsca do pewnego adresu lub innym miejscu? Łatwo jest znaleźć najbliższą lokalizację do jakiejkolwiek innej lokalizacji za pomocą pola wyszukiwania. Wpisz lokalizację i naciśnij Enter lub kliknij ikonę wyszukiwania, a nasz serwis automatycznie poruszać mapę do najbliższego miejsca.

Filtrowanie danych oraz

Pole wyszukiwania funkcjonuje również jako pole filtra. Jeśli szukasz czegoś, a nie bardzo pamiętam, co to jest, po prostu wpisz w polu wyszukiwania, a po kilku znaków lista pozycji wyświetli. Po wybraniu elementu, takiego jak nazwy miasta, z wieloma odwzorowane miejsc, mapa będzie powiększać, aby wyświetlić tylko te elementy. Większość danych z arkusza kalkulacyjnego jest automatycznie wpisane do przeszukiwania zakresu, co ułatwia filtrowanie na podobnych danych. To nie powinno być mylone z predefiniowanych filtrów, które są tworzone w zaawansowanych map, które mogą umożliwić różne kolumny danych, które mają być filtrowane. Jednak w niektórych sytuacjach, mogą działać w ten sam sposób, jak w przypadku miasto filtruje się w polu i filtry są ustawione dla miasta.

Filtr według grup (Motywy lub kategorie)

Grupa dane o maksymalnie 10 różnych ikon znacznik. Gdy grupowanie jest włączony z grupy, wykresy kołowe przedstawiają gęstość wybranych grup.