EasyMapMaker nie udostępnia danych osobowych innym niż to, co jest potrzebne do renderowania map za pośrednictwem google. Zbieramy jedynie informacje, które są niezbędne do uzyskiwania dostępu i korzystania z naszych usług. Nie przechowujemy żadnych danych do momentu zapisania swoją mapę. Można usunąć dane i mapy w dowolnym momencie. Będziemy patrzeć tylko na danych, jeżeli są wymagane, aby rozwiązać problem. Pozostałe informacje o użytkownikach, takie jak adresy e-mail są opcjonalne zapisać albo użyć mapy.

EasyMapMaker robi zbierania informacji w naszych plikach dzienników takich jak widoki stron i adresów IP. EasyMapMaker może zwolnić dane osobowe, jeśli wymagane przez prawo, nakaz przeszukania, wezwanie do sądu, nakazu sądowego lub dochodzenia nadużyć.

Oprócz polityki prywatności EasyMapMaker polityka prywatności Google (http://www.google.com/privacy.html) Dotyczy to również.

ZMIANY Niniejsza Polityka Prywatności
EasyMapMaker może aktualizować tę politykę publikując zmiany na tej stronie.