Nasz serwis zajmuje kilka środków w celu ochrony danych i map. Twoje dane nie są przesyłane do naszych serwerów, dopóki jawnie wybrać, aby zapisać swoją mapę. Wszyscy użytkownicy są w stanie wykorzystać w naszym bezpiecznym miejscu, aby przesłać lub zobacz ich mapy. https://www.easymapmaker.com/pl Po zapisaniu mapy istnieje możliwość, aby utrzymać mapę prywatne lub udostępnia je publicznie. Adresy URL prywatnych mapy nie są wspólne i mieć unikatowy identyfikator dostępu mapę. Mapa posiada również unikalny identyfikator mógł on być edytowany.

Aby mieć najbardziej bezpieczne map wykonaj następujące kroki

  1. Odwiedź naszą bezpieczną witrynę https://www.easymapmaker.com/pl
  2. Miej mapę prywatne przy zapisywaniu go
  3. Zobacz i edytować mapy w naszym bezpiecznym miejscu, upewniając się, że idzie choć ssl (https://www.easymapmaker.com/pl)