Välj en bildfil från din dator för att konvertera till en pdf-fil.