Geokodning er processen med at oversætte adresse, by, stat, zip, og andre oplysninger om placering i kortet-stand (breddegrad og længdegrad) koordinater. Hvis placering oplysninger, der allerede indeholder længde- og breddegrader, er der ingen grund til at geocode data og et kort kan foretages i så lidt som et par sekunder.

Du kan geocode adresseoplysninger fra et Excel-regneark ved at indsætte dine data i vores service. Vi bruger Google Maps API til at gøre den geokodning for dig. Når alle elementer er geokodede, vil de blive placeret på et kort. Nogle gange kan ikke findes adresser eller steder, andre gange de bliver placeret i en forkert placering. Når stifter er kortlagt til den forkerte placering de kan flyttes ved redigering af kortet.

Kopier og Sæt Data fra Excel

data kopiere og indsætte

Batch Geokode steder.

geocode addresses

Vores service giver en rullende skøn over den tid, det vil tage at afslutte geokodning baseret på, hvor hurtigt nogle af de foregående elementer er blevet behandlet. Generelt mindre lister behandle hurtigere end større datasæt. Googles geo-coder bremser efter 250 adresse. Hvis der er mere end 250 adresse geokode, vil kortet stoppe og præsentere en meddelelse. Efter at have gemt på kortet, kan de andre adresser være geo-kodet automatisk på bulk geocoder siden. Dette vil behandle 250 adresser ad gangen og derefter genindlæse siden. Når geo-kodning mere end 250 adresser er afsluttet, vil redigeringssiden blive vist.