Vår tjänst har utformats för att tillåta användare att skapa en karta från Excel-data.

är lika enkelt som att kopiera och klistra in dina Excel-data att göra en karta.

  1. Kopiera och klistra in data från kalkylbladet till vårt formulär
  2. Ställ in lämpliga alternativ (tillval)
  3. (Tillval för avancerade kartor) Ställ in objekt att visa och filter
  4. Klicka på "Gör kartan" (alla gjort!)

EasyMapMaker är ett enkelt sätt att kartlägga dina data. Det är också ett bra sätt att söka, filtrera och gruppera data