Vill du uppdatera din karta med ändrade data? Om en e-postadress infördes samtidigt som man sparar på kartan, kommer det att finnas en url att visa kartan och en annan webbadress för att få tillgång till en sida för att redigera kartan.

Redigera Sida Tekniska egenskaper

Redigeringssidan gör följande ändringar i kartan:

  • Ändra kartan alias för en lätt att komma ihåg url
  • Ändra kartan säkerhetsnivån
  • Ändra kartan Titel och beskrivning
  • Ta bort eller visa data under kartan
  • Uppdatera data på kartan

Uppdatering av kartdata

Kart Redigera sida är ett bra ställe att lägga till data i kartan som inte kunde vara tidigare geo-kodad på grund av timeout frågor. Det är också där modifierade data kan skrivas in från kalkylbladet. Inget behov av att kopiera data, bara klistra in kalkylbladsdata med rubriker som matchar befintliga data. De kartläggning koordinater (latitud och longitud) cachelagras, så bara de nya uppgifterna kommer att behöva geo-kodad.

Följ stegen nedan för att uppdatera din karta:

  1. Kopiera modifierade kalkylbladsdata från kalkylprogrammet
  2. Klicka på "Re-Map"
  3. Spara kartan efter att ha gjort några ändringar
  4. Om det finns fler än 250 nya objekt, uppdatera redigeringssidan efter att ha sparat den och upprepa steg 1.