Vår service tar flera åtgärder för att skydda dina data och karta. Dina uppgifter är inte upp till våra servrar tills du uttryckligen väljer att spara din karta. Alla användare kan använda vår säkra webbplats för att ladda upp eller visa sina kartor. https://www.easymapmaker.com/sv När du sparar kartan finns en möjlighet att hålla kartan privata eller göra den tillgänglig för allmänheten. Webbadresserna privata kartor aldrig delat och har ett unikt ID för att komma åt kartan. Kartan har också en unik id så att det kan redigeras.

Att ha den säkraste kartan på följande sätt

  1. Besök vår säkra webbplats https://www.easymapmaker.com/sv
  2. Håll din karta privat när du sparar det
  3. Visa och redigera din karta på vår säkra webbplats genom att se till att det går att ssl (https://www.easymapmaker.com/sv)