När youmap dina adresser och spara din karta med en e-postadress. Ett e-postmeddelande skickas som innehåller en webbadress för att ladda ner den nyskapade KML fil. Vid modifiering av kartan kommer KML uppdateras tillsammans med kartan.

KML är en XML-formaterad språk som används av Google Earth, Google Maps och andra program för att möjliggöra geospatiala data som ska återges.

Att skapa en KML-fil från dina data, gör följande:

  1. Gå till EasyMapMaker.com
  2. Kopiera och klistra in data från kalkylbladet till vårt formulär
  3. Ställ in lämpliga alternativ (tillval)
  4. Klicka på "Gör kartan"
  5. Klicka på "Starta Karta Spara"
  6. Var noga med att kontrollera "Skapa KML för användning med Google Earth."
  7. Fyll i din e-postadress och spara kartan
  8. Öppna din e-post och hitta länken till KML-filen