Lägg en annan faktor till de typiska kalkylbladsdata genom att visualisera platsdata på en karta. Kartor kan skapas med filter för att möjliggöra ännu bättre analys. Kartläggning, filtrering, och visa data är snabb och enkel.

Exemplet ovan visar städer med höga medianinkomster och filtrering möjliggörs genom en rad av stadens befolkning.

EasyMapMaker allows upp till 12 filter som skall väljas från den avancerade fliken kartor. Upp till 200 poster kan filtreras på. Excel gör att lägga anpassade varierar lätt, och EasyMapMaker tillåter intervall för att döljas från den resulterande data.

Data kan också grupperas (eller kategoriseras) och visas i ett cirkeldiagram när klustring är aktiverad. Data automatiskt grupperade i intervall om det finns fler än 10 kategorier. Kategorisera data på kartan är lika enkelt som att sätta gruppen genom fliken från kartalternativ.