Dodaj kolejny element do typowych danych kalkulacyjnych wizualizacji danych o lokalizacji na mapie. Mapy mogą być tworzone za pomocą filtrów, aby umożliwić jeszcze lepszej analizy. Mapowanie, filtrowanie i przeglądanie danych jest szybkie i łatwe.

Powyższy przykład pokazuje miasta o wysokim poziomie mediany dochodów i filtrowania włączonych przez wielu mieszkańców miasta.

EasyMapMaker allows do 12 filtrów należy wybrać z zakładki Zaawansowane mapach. Do 200 przedmioty mogą być przesączono. Excel ułatwia dodawanie niestandardowych waha się łatwe, a EasyMapMaker pozwala zakresy mają być ukryte przed otrzymanych danych.

Dane mogą być również grupowane (lub niesklasyfikowane) i wyświetlane na wykresie kołowym, gdy grupowanie jest włączony. Dane są automatycznie podzielone na grupy, w przypadku więcej niż 10 kategorii. Kategoryzowania danych na mapie jest tak proste jak tworzenie grupy poprzez zakładkę w opcjach mapy.