Har du data som du trenger vil vise i en mer visuell måte? Kartlegg data med adresseinformasjon til enkelt lage dine egne rapporter.

Journalister og journalist kan kartlegge sine data for å tillate folk å lettere visualisere innsamlede data på kart. Kriminalstatistikken, salgsinformasjon, værinformasjon, kan andre data med posisjonsinformasjon raskt og enkelt kartlagt.

Studenter kan kartlegge historiske steder eller noe annet på sine egne tilpassede kart for å inkludere med noen oppdrag å legge en flott visuell appell.

Selgere kan spore salg av regioner, kunder eller mange forskjellige kombinasjoner av data med avanserte kart ( Få kartlegging). Salgssjefer kan se salget av enkeltpersoner, kunder, produkter eller annen informasjon på kart.

Vår tjeneste gjør visuell rapportering like enkelt en kopi og lime. Hvis du kan bruke en datamaskin, kan du lage et kart! ( Få kartlegging).

Kopier og lim inn data fra Excel

kopier og lim inn Excel-data

Batch Geocode steder.

geokode dato

Vår tjeneste gir en rullende estimat på den tiden det vil ta å fullføre geokoding basert på hvor fort noen av de tidligere elementene har blitt behandlet. Vanligvis mindre lister behandle på en raskere hastighet enn større datasett.