Vår service tar flere tiltak for å beskytte dine data og kart. Dine data er ikke lastet opp til våre servere før du eksplisitt velger å lagre kartet. Alle brukere er i stand til å bruke vårt sikre området for å laste opp eller vise sine kart. https://www.easymapmaker.com/no Ved å spare kartet er det et alternativ å holde kartet privat eller gjøre den offentlig tilgjengelig. Nettadressene private kart er aldri delt og ha en unik ID for å få tilgang til kartet. Kartet har også en unik id slik at den kan redigeres.

Å ha den sikreste kartet følge disse trinnene

  1. Besøk vår sikre nettstedet https://www.easymapmaker.com/no
  2. Hold kartet ditt eget når du lagrer det
  3. Vise og redigere kartet vårt sikre området ved å sørge for det går om ssl (https://www.easymapmaker.com/no)