Ikke mer å gjøre med den komplekse Google Maps API og Javascript. Du kan legge inn kart på nettstedet til den størrelsen du ønsker å bruke EasyMapMaker

Kartet ovenfor er et eksempel på et innebygd kart laget ved hjelp EasyMapMaker. Å lage din egen innebygde kart, lage en normal kart ved hjelp EasyMapMaker deretter ta kartet id og bruke den med kodebiten nedenfor. Høyde, bredde, og eventuelle andre verdier for iframe kan endres slik du ønsker.

<iframe width="600" height="600"
    frameborder="0" scrolling="no"
    marginheight="0" marginwidth="0"
    src="http://www.easymapmaker.com/map/map_id"/>
</iframe>