Legg et annet element til de typiske regnearkdata ved å visualisere lokasjonsdata på et kart. Kart kan lages med filtre for å tillate enda bedre analyse. Kartlegging, filtrering og visning av data er raskt og enkelt.

Eksempelet ovenfor viser byer med høye median inntekt og filtrering aktiveres av en rekke av byens befolkning.

EasyMapMaker allows opp til 12 filtre som skal velges fra den avanserte kartfanen. Opptil 200 elementer kan filtreres på. Excel gjør legge til egendefinerte områder lett, og EasyMapMaker gjør avstandene som skal være skjult fra den resulterende data.

Data kan også grupperes (eller kategorisert) og vises i et sektordiagram når clustering er aktivert. Data blir automatisk gruppert i områder hvis det er mer enn 10 kategorier. Kategorisere data på kartet er like enkelt som å sette gruppen av fanen fra kart alternativer.