Baza ustanova gdje je izvrđena verifikacija medicinskih uređaja