Přidat další prvek do typických dat tabulkových vizualizaci dat o poloze na mapě. Mapy mohou být vytvořeny s filtry, aby bylo možné ještě lepší analýzu. Mapování, filtrace a prohlížení dat je rychlá a snadná.

Výše uvedený příklad ukazuje, měst s vysokými středními příjmy a filtrování umožnily řadou obyvatel města.

EasyMapMaker allows až 12 filtrů, které mají být vybrány ze pokročilého kartě map. Až 200 položek mohou být filtrovány na. Excel umožňuje přidání vlastního pohybuje snadné a EasyMapMaker umožňuje rozsahy, které mají být skryta z výsledných dat.

Data mohou být také seskupeny (nebo kategorizovány) a zobrazeny v grafu, pokud je povoleno shlukování. Data jsou automaticky seskupena do pásem, pokud existuje více než 10 kategorií. Kategorizaci údajů na mapě je stejně snadné jako nastavení skupiny o kartě z možností mapových.